1. súkromné gymnázium v Bratislave

1. súkromné gymnázium v Bratislave

Bajkalská 20
82108 Bratislava
IČO: 17326656

Informácie o inštitúcii 1. súkromné gymnázium v Bratislave

História školy

Môcť plniť svoje predstavy a sny je najpozitívnejšie vnímanou skutočnosťou pracovného života človeka. To sa nám stalo. To sme urobili. V júli 1991 sme založili 1. súkromné gymnázium. Za prítomnosti ministra školstva Jána Pišúta sa 2.septembra 1991 otvorili brány našej nezávislej školy na Čapkovej ulici.
Národný program výchovy a vzdelávania SR - projekt Milénium 2000 obsahuje myšlienky, ktoré v našej škole uskutočňujeme, a tak potvrdzujeme, že sme za prvých desať rokov svojej existencie PRE(D)BEHLI DESAŤROČIE.
V realizácii našich zámerov pokračujeme od 2. septembra 2002 v moderne zrekonštruovanej budove na Bajkalskej ulici.

Zriaďovatelia:
Ing. František Tóth - spomienka na Františka Tótha
Náš blízky kamarát a spolupracovník nás opustil 13.6.2006.
RNDr. Mária Smreková
RNDr. Dana Jančinová
Anna Cifrová

 

MY SME ŠKOLOU PRÍLEŽITOSTÍ,

príležitostí získať pre život najpodstatnejšie kompetencie

  - kriticky myslieť, pýtať sa, argumentovať,
  - pracovať v tíme, plánovať,
  - pracovať s informačnými technológiami,
  - osvojovať si špeciálne vedomosti z oblastí, ktorým sa chce študent venovať na VŠ,
  - komunikovať, nadväzovať a udržiavať kontakty,
  - prispievať k formovaniu občianskej spoločnosti.

Tréningom týchto kompetencií získa náš študent schopnosť

  - riešiť celé spektrum aj nepredvídateľných problémov,
  - zastávať rôzne pracovné pozície,
  - reagovať na zmeny v práci, spoločnosti i osobnom živote.

Kompetencie presahujú jednotlivé školské predmety,

možno ich trénovať na každom učebnom obsahu.

K používaným vyučovacím metódam patria

  - projektové vyučovanie s integrovanými témami,
  - zážitkové učenie - hry a simulácie,
  - samostatná práca- vyhľadávanie informácií a práca s nimi,
  - skupinová práca - úlohy s otvoreným koncom,
  - učenie sa z textu - prípadové štúdie,
  - diskusie s expertami atď.

Pre naplnenie nášho programu je nevyhnutná

motivácia študenta

  - vlastnou ambíciou poznávať a ochotou spolupracovať,
  - atmosférou v škole - kde sa všetko dá, ak sa zaangažuješ naplno,
  - osobnosťou učiteľa - ktorý je dôveryhodnou autoritou,
  - vyučovacími metódami - ktoré vyžadujú osobnú investíciu,
  - ďalšou perspektívou štúdia - zameranou na pomaturitné záujmy.

Učebný plán školy je flexibilný, a preto

SVOJ VZDELÁVACÍ PROJEKT SI ŠTUDENT VYBERÁ SÁM.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

riaditeľka školy
RNDr. Mária Smreková
marismre@1sg.sk

zástupcovia
Anna Cifrová
acifrova@sg.sk
RNDr. Dana Jančinová
danajanc@1sg.sk
PaedDr. Ján Žabka
zabco@1sg.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit